Rabøl A/S

GDPR

Rabøl A/S . Farsø Avis’ persondatafortegnelse om kunden/trykfiler
Formålet med nærværende fortegnelse er at beskrive virksomhedens behandling af persondata, således at det kan dokumenteres, at persondataforordningens og databeskyttelseslovens regler overholdes.

GDPR 2019